Obecný úrad Vrbnica
Vrbnica 25
072 16 Hatalov

Kontakt:
Tel: 056/6493282
e-mail: obecvrbnica@centrum.sk
web: www.obecvrbnica.sk

Fakturačné údaje:
IČO: 325 988
DIČ: 2020742713

Bankové spojenie:
Prima Banka, a.s Slovensko
č.ú: 4219097001/5600
IBAN: SK46 5600 0000 0042 1909 7001

Úradné hodiny:
Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: 7:00 - 15:00
Streda: 7:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka v dňoch pondelok až štvrtok je v čase od 12:00 do 12:30.