Administratívna pracovníčka:
Dudášová Štefánia, tel.kontakt: 0911 259 944, e-mail: obecvrbnica@centrum.sk

- oddelenie správy miestnych daní a poplatkov
- evidencia obyvateľstva
- správa hrobových miest
- obecné a aktivačné služby

Ekonóm obce:
Bc. Ivančinová Marcela, tel. kontakt: 0917 449 859, e-mail: obecvrbnica@centrum.sk

- ekonomická, mzdová a personálna agenda
- prenesený výkon na úseku školstva a životného prostredia
- správa majetku obce /nájomné byty/
- správa výplaty dávok osobitného príjemcu
- poskytovanie sociálnej pomoci, sociálnej služby