Administratívna pracovníčka:
Dudášová Štefánia, tel.kontakt: 056/6493282, e-mail: obecvrbnica@centrum.sk
- oddelenie správy miestnych daní a poplatkov
- evidencia obyvateľstva
- správa hrobových miest
- obecné a aktivačné služby

Ekonóm obce:

Mgr. Ivančinová Marcela, tel. kontakt: 056/6493282, e-mail: ivancinova@obecvrbnica.sk

- ekonomická, mzdová a personálna agenda
- prenesený výkon na úseku školstva, životného prostredia, dopravy
- správa majetku obce /nájomné byty - nájomné zmluvy/
- správa výplaty dávok osobitného príjemcu
- poskytovanie sociálnej pomoci - finančné výpomoci