Komisie obce:

 

komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. - predseda:  Ján Tokár

komisia na ochranu verejného zdravia - Dušan Kudelás

komisia športu a mládeže - Richard Dubjak

komisia pre školstvo - Juraj Dubjak

komisia pre sociálne účely - Ján Šutai Paľo