Komisie obce:

 

komisia pre ochranu verejného poriadku - predseda: Čižmár Jaroslav

komisia pre školstvo a sociálne veci - predseda: Kanči Róbert

komisia pre šport - predseda: Dubjak Juraj

komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. - predseda:  Tokár Ján