Zápisnice rok 2015
Zo zasadnutia IV. riadneho OZ Vrbnica z 30.09.2015 - STIAHNÚŤ
Zo zasadnutia V. riadneho OZ Vrbnica z 28.10.2015 -  STIAHNUŤ
Zo zasadnutia VI. riadneho OZ Vrbnica z 7.12.2015 -  STIAHNUŤ
Zápisnice rok 2016
Zo zasadnutia I. riadneho  OZ Vrbnica z 3.2.2016 - STIAHNUŤ
Zo zasadnutia II. riadneho OZ Vrbnica z 2.3.2016 - STIAHNUŤ
Zo zasadnutia III. riadneho OZ Vrbnica z 9.3.2016 - STIAHNUŤ
Zo zasadnutia IV. riadneho OZ Vrbnica z 20.3.2016 - STIAHNUŤ
Zo zasadnutia V. riadneho OZ Vrbnica z 27.7.2016 - STIAHNUŤ
Zo zasadnutia VI.riadneho OZ Vrbnica z 28.9.2016 - STIAHNUŤ
Zo zasadnutia VII.riadneho OZ Vrbnica z 9.11.2016 - STIAHNUŤ
Zo zasadnutia VIII. riadneho OZ Vrbnica z 13.12.2016 - STIAHNUŤ
Zápisnice rok 2017
Zo zasadnutia I. riadneho OZ Vrbnica z 15.3.2017 - STIAHNUŤ
Zo zasadnutia II.riadneho OZ Vrbnica z 26.6.2017 - STIAHNUŤ
Zo zasadnutia III.riadneho OZ Vrbnica z 27.9.2017 - STIAHNUŤ
Zo zasadnutia IV. riadneho OZ Vrbnica z 9.10.2017 - STIAHNUŤ
Zo zasadnutia V. riadneho OZ Vrbnica z 20.12.2017 - STIAHNUŤ
Zápisnice rok 2018
Zo zasadnutia I. riadneho OZ Vrbnica z 21.3.2018 - STIAHNUŤ
Zo zasadnutia II. riadneho OZ Vrbnica z 27.6.2018 - STIAHNUŤ
Zo zasadnutia  III.riadneho OZ Vrbnica z 25.7.2018 -STIAHNUŤ
Zo zasadnutia IV. riadneho OZ Vrbnica z 29.10.2018 - STIAHNUŤ
Zo zasadnutia V. riadneho OZ Vrbnica z 19.11.2018 - STIAHNUŤ
Z ustanovujúceho zasadn. OZ Vrbnica z 28.11.2018 - STIAHNUŤ
Zápisnice rok 2019
Zo zasadnutia I. riadneho OZ Vrbnica z 30.01.2019 - STIAHNUŤ
Zo zasadnutia II. riadneho OZ Vrbnica z 30.4.2019 - STIAHNUŤ
Zo zasadnutie III.riadneho OZ Vrbnica z 26.6.2019 - STIAHNUŤ
Zo zasadnutia IV. riadneho OZ Vrbnica z 30.9.2019 - STIAHNUŤ
Zo zasadnutia V. riadneho OZ Vrbnica z 1. 10. 2019 - STIAHNUŤ
Zo zasadnutia VI.riadneho OZ Vrbnica z 6.11.2019 - STIAHNUŤ
Zo zasadnutia VII.riadneho OZ Vrbnica z 16.12.2019 - STIAHNUŤ
Zápisnice rok 2020
Zo zasadnutia I. riadneho OZ Vrbnica z 10.3.2020 - STIAHNUŤ
Zo zasadnutia II. riadneho OZ Vrbnica z 8.6.2020 - STIAHNUŤ
Zo zasadnutia III. riadneho OZ Vrbnica z 30. 9.2020 - STIAHNUŤ
Zo zasadnutia IV. riadneho OZ Vrbnica z 16.12.2020 - STIAHNUŤ
Zápisnice rok 2021
Zo zasadnutia I.riadneho OZ Vrbnica z 23.3.2021 - STIAHNUŤ
Zo zasadnutia II.riadneho OZ Vrbnica z 23.6.2021 - STIAHNUŤ
Zo zasadnutia III.riadneho OZ Vrbnica z 29.9.2021 - STIAHNUŤ
Zo zasadnutia IV.riadneho OZ Vrbnica z 13.10.2021 - STIAHNUŤ
Zo zasadnutia V.riadneho OZ Vrbnica z 9.12.2021 - STIAHNUŤ
Zápisnice rok 2022
Zo zasadnutia I.riadneho OZ Vrbnica z 9.3.2022 - STIAHNUŤ
Zo zasadnutie II.riadneho OZ Vrbnica z 29.6.2022 -STIAHNUŤ
Zo zasadnutia III. riadneho OZ Vrbnica z 22.9.2022 - STIAHNUŤ
Zo zasadnutia IV.riadneho OZ Vrbnica z 10.11.2022 - STIAHNUŤ

Z ustanovujúceho zasadnutia OZ Vrbnica z 28.11.2022 - STIAHNUŤ

ZO zasadnutia I. riadneho OZ Vrbnica z 19.12.2022 - STIAHNUŤ